Garaże "Mediana" z projektem budowlanym

Konstrukcja

Garaże w konstrukcji stalowej "Mediana" łączą estetykę i trwałość garaży betonowych otynkowanych z łatwością montażu i przystępną ceną blaszaków. Atrakcyjny wygląd zewnętrzny zapewnia im obłożenie płytami OSB lub wiórowo - cementowymi "Cetris", a następnie umalowanie na dowolny kolor. Od wewnątrz ściany mogą być wyłożone płytami gipsowo - kartonowymi i malowane. Garaże te mogą zostać ocieplone w technologii lekkiej.

Garaże te są szczególnie dobrze dostosowane do zabudowy szeregowej ze względu na dzielenie ścian wewnętrznych i brak konieczności wykonywania dla nich elewacji. Istnieje możliwość rezygnaji z pełnego wyposażenia garażu tego typu, aby zmniejszyc jego cenę. Garaż posiada projekt budowlany.

Szerokość garaży tego typu wynosi 3 metry, długość 5 lub 6 metrów, wysokość 2,50 m z przodu i 2,20 m z tyłu.

Galeria

Garaż podwójny okładany płytami OSB, z bramą uchylną

Garaż podwójny okładany płytami OSB, z bramą uchylną - kliknij, aby powiększyć

Zbliżenie na bramę uchylną do góry

Zbliżenie na bramę uchylną do góry - kliknij, aby powiększyć

Garaż z bramą uchylną do góry

Garaż z bramą uchylną do góry - kliknij, aby powiększyć

Garaż z bramą otwartą

Garaż z otwartą bramą uchylną - kliknij, aby powiększyć

Wnętrze garażu wyłożone płytami gipsowo - kartonowymi i malowane

Wnętrze garażu wyłożone płytami gipsowo - kartonowymi i malowane - kliknij, aby powiększyć

Elewacja garażu obłożona płytami wiórowo - cementowymi "Cetris" i malowana

Elewacja garażu obłożona płytami wiórowo - cementowymi "Cetris" i malowana - kliknij, aby powiększyć

Wnętrze garażu z blachy powlekanej

Wnętrze garażu z blachy powlekanej - kliknij, aby powiększyć

Elewacja z blachy powlekanej, obróbki blacharskie w kolorze bramy

Elewacja z blachy powlekanej, obróbki blacharskie w kolorze bramy - kliknij, aby powiększyć

Garaż a prawo budowlane

Informacje te są wyłącznie krótkim streszczeniem prawa budowlanego i nie stanowią porady prawnej.

Definicja garażu - streszczenie

Garaż - jest to konstrukcja mająca w najniższym punkcie 2,20 m wysokości. Ponadto na postawienie garażu konieczny jest projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Związane są z tym dodatkowe procedury konieczne do załatwienia w urzędzie miasta lub gminy. Dlatego też najczęściej garaże blaszane rejestrowane są jako "budynki gospodarcze", co wymaga jedynie zgłoszenia we właściwym urzędzie. Większość sprzedawanych obecnie popularnych "blaszaków" nie odpowiada obowiązującej ustawie i rozporządzeniom dotyczącym garażu.

Kiedy konieczny jest garaż z projektem i pozwoleniem na budowę?

W przypadku, kiedy produkt ma stanąć na gruncie nie będącym własnością użytkownika (np. należącym do Urzędu Miasta, Urzędu Gminy lub Spółdzielni Mieszkaniowej), konieczne jest pozwolenie na budowę oraz projekt garażu odpowiadający normom budowlanym.

Podstawy prawne - cytowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. Prawo budowlane1) 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844.

Art. 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

Art. 30.

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dział III Budynki i pomieszczenia

Rozdział 10 Garaże dla samochodów osobowych

§ 102. 1. Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych w budynku, stanowiącym samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, z zewnętrzną obudową pełną, częściową lub ażurową, powinien mieć:

1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów instalacyjnych 2 m,

4) wymianę powietrza, zgodnie z § 108,,tj.otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniej niż 0.04 m.kw.